top of page

СХЕМИ МАНОМЕТРИ Ø160 

I. Манометър технически с диаметър на корпуса Ø 160
     1. Предназначение - пряко измерване на налягане на течни, газообразни и парообразни среди.
     2. Чувствителен елемент - висококачествена бурдонова тръба.
     3. Основни размери

bottom of page