top of page

СХЕМИ МАНОМЕТРИ Ø60 / 63

I. Манометър технически с диаметър на корпуса Ø 60(63) 
     1. Предназначение - пряко измерване на налягане на течни, газообразни и парообразни среди.
     2. Чувствителен елемент - бурдонова тръба. 
     3. Основни размери 

Fi 60.jpg
bottom of page